نتایج جستجو برای عبارت :

سریال وضصیت رابطه پیچیده ما قسمت 8

 . انتظارات مثبت* ارائه راهنمایی و ساختار* چالش طلبی حمایت گرانه* انگیزش* باورهای مثبت* شناسایی نقاط مثبت* ترسیم افق و آینده ای درخشان۲. پیوندهای مهربانانه* حمایت بی چشمداشت* دلسوزی* شنیدن و درک کردن / گفتن و درک شدن* باور مندی* اعتماد و ایمنی۳ . مشارکت معنامند ( فرصت مهارت رسمیت )* پذیرش و گنجایش فرد* مسئولیت دهی* فرصتهایی برای مشارکت* فرصت هایی برای رقابت اجتماعی و حل مسئله
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
سالم زیبا دانلود کتاب آشنایی با قانون اساسی مهدی نظرپور همراه خلاصه fanuskhialc بخاری های هیزمی خارجی و ایرانی Richard's notes Jon وبگاه تخصصی تکنولوژی و موبایل ایران boomrangre روشنفکری