نتایج جستجو برای عبارت :

سریال کره ای لحظه ای در هجده سالگی

دو هفته از حضور اورژانسی من در بیمارستان نزدیک محلِ کار میگذرد،
دو هفته از نوارقلب، از اِکو، از ویلچرگردی در بیمارستان.
قلبم آرامتر می‌زند ولی شور، دست از دلم برنمی‌دارد.
پ.دکترِ روان، نگاهی خریدارانه می‌اندازد و می‌گوید،
وزن کم کردهاي!
چشمانم را می‌بندم تا بالا نیاورم.

آخرین جستجو ها

sainablog salemyara خیالپرداز نادان روستایی در دل ایران (صدرآباد ندوشن) ; گشت بلاگ ousnesbayzoo مواد مهندسی تیوا