نتایج جستجو برای عبارت :

سریال گل پری چند قسمته

حالم بده و دیگه از این بدتر نمیشه، شبها با گریه پلک میبندم و روزها دلم نمیخواد دوباره پلک باز کنم به روی این زندگی. یه سوال مدام توی ذهنم چرخ میخوره و چرخ میخوره. چرا؟ همین قدر کوتاه، همین قدر گنگ و همین قدر بی جواب.شاید کم کم باید به حرفهای قدیمی ها ایمان بیارم، به اینکه قسمته منم این ه. یه قسمته نصف و نیمه، ی زندگی نصف و نیمه، خانواده نصف و نیمه، دوست داشتن های نصفه و نیمه، دوست داشته شدن های نصفه و نیمه و آخره کار عذاب کشیدن های کامل.قسمته عجی

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

سیامک عباسی | وبلاگ هواداران تهوع برای پ اطلاعات خاويار َفَفِلَکْ privagatuc پایاننامه و ادبیات تحقیق و مقاله پزشکی و دندانپزشکی و مدیریت وب سایت رسمی علی عارفان Cheap NHL Jerseys: New York Islanders Jerseys Online Sale.