نتایج جستجو برای عبارت :

سوپرایرانی ogle chrome download free windows 7 setup دانلود س

وقتی میدانیم روزی خواهیم خندیدبه تمام گریه های عمرمانو حسرتهای بیهوده زندگیوقتی آنقدر ناتوان شدیمکه ارزوی نفس کشیدن هم محال شدانگاه چه بی ارزش میشوداین گلایه ها، حسرتها و ناله هااین کینه ها و بغض ها و قهر هابگذار بخندیمبه زندگیو  مهر و عشق و خوبی را مهمان قلبمان کنیمبگذارزیبایی ها را به چشمانمان ببخشیم و از زشتی ها دوری کنیمبگذار شاد باشیم و جهان اطراف مان را غرق شادی کنیمباور کن، خدا جز مهربانی از ما نمیخواهد خدا، این خالق عاشق و پر مه

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

""نســــــــــــیم بهشـــــــــــت"" رزین کاتیونی و رزین آنیونی Sthmo parsmotors studocu رنگین کمان دانشجویان بهداشت حرفه ای كاشان ورودی 88 آقای اقساط زلزله + پیش بینی زلزله , حوادث Earthquak