نتایج جستجو برای عبارت :

سوپرایران فلیم

با کمال احتیاج، از خلق استغنا خوش استبا دهان خشک مردن بر لب دریا خوش استنیست پروا تلخکامان را ز تلخیهای عشقآب دریا در مذاق ماهی دریا خوش استهر چه رفت از عمر، یاد آن به نیکی می‌کنندچهرهٔ امروز در آیینهٔ فردا خوش استبرق را در خرمن مردم تماشا کرده استآن که پندارد که حال مردم دنیا خوش استفکر شنبه تلخ دارد جمعهٔ اطفال راعشرت امروز بی‌اندیشهٔ فردا خوش استهیچ کاری بی تامل گرچه صائب خوب نیستبی تامل آستین افشاندن از دنیا خوش است
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
مطالب اینترنتی کارتریج ایرانی ژوبین Josh گودزیـــلای لــمـ ــیده بر ذهـن son of man ( imam mahdi ) unscofinan مرکز فرهنگی حقوقی ورزشی خانواده مطهر Kim Rick