نتایج جستجو برای عبارت :

سوپر ایرانی جدید

بازدید دکترمحمد مهرافزون معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش از دبستان روستای والانجردبروجرددکترمحمد مهرافزون معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش ، آقای خسرو گودرزی کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد و آقای حدادی کارشناس مسئول ابتدایی از دبستان روستای والانجرد بازدید به عمل آوردند .به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش بروجرد  وسایل گرمایشی مورد بازدید قرار گرفت .در این بازدید از فضای فیزیکی و کلاس درس بازدید ، نظارت و بررسی به عمل آمد .سپس دکتر مه

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

حامی همراه car4554 piefuecontpha درمان بیماری بواسیر خواص زنجبیل پایگاه ریسینی عالی ترین حسابداری آموزش موسيقي panjarechoubi