نتایج جستجو برای عبارت :

سوپر ایرانی خارجی ogle chrome download free windows 7 setup file ف

سقف کاذبسقفی است که به اسکلت ساختمان متصل بوده و بار آن به سازه اصلی، ساختمان وارد می شود. بدین ترتیب بین سقف مذکور و قسمت زیرین سازه اصلی، فضای خالی به وجود می آید. این سقفها می توانند، صاف و یا به شکلهای مختلف ساخته شوند.سقف کاذبباید با مصالح سبک ساخته شده و قاب بندی آن به نحو مناسبی به اسکلت و یا کلاف بندی ساختمان متصل گردد تا ضربه تکانهای ناشی از زله در آنها، موجب خرابی دیوارهای مجاور نگردد .از عوامل موثر در انتخاب ساختار سقف های کاذب می

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

salamatbiz diaslumtanme نمايندگي فروش اندرس هاوزر movie-western شهیدان مسلم و مسعود بهروز میان مکث suitekaleybar پایگاه خبری پشت پرده پروانه پلاس نهالستان پارس ،نهال گردو،نهال بادام،زرشک