نتایج جستجو برای عبارت :

سوپر ایرونی

حفظ و نگهداریوجود شرایط صحیح حفظ و نگهداری برای حفظ مواد آرشیوی ضرور ی است ، از این رو سطح دما، رطوبت نسبی نور، شرایط مخزن، قفسه بندی، گردش مواد و دیگر موارد مرتبط با استفاده از منابع، باید طبق اصول و استانداردهای مورد تایید انجمنها و سازمانهای حرفه ای باشد. این اصول باید در هر شرایطی به عنوان اصول اساسی و اجباری پذیرفته و به دقت توسط آرشیوها به كار بسته شود تا منابع از هر گونه آسیبی محفوظ بمانند بسته به اندازه مجموعه یا منابع موجود، ممكن اس

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

آزادافزار دشت های دور straigouqilig اشعار حکمت محبی ارمغان پاییز آموزش زبان چینی Shawn دکور داخلی منزل tidesomog عشق یعنی با خدا تنها شدن