نتایج جستجو برای عبارت :

شرح رسائل اعتمادی pdf

یکی از عناصر فکری و فرهنگی عرفای نامور ایران بود. تنها یک مفهوم در ادبیات عارفانه محسوب نمی شد، بلکه ( و هم چنان که از تذکره های آنان بر می آید) به صورت جدی-دست کم-بخشی مهم از زندگی مسلکی ( خواستم بنویسم فرفه ای، دیدم بوی معنای ی ِ مذموم از آن به مشام می رسد) عرفا و مریدان شان بود و به صورت باور و اعتقاد به آن می نگریستند. چنان مهم که شک کردن در امر توکل، مرید را از دایرۀ عرفان بیرون می راند. ابراهیم چون وتوکل داشت، کارد بر گلوی اسماعیل نهاد ب
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
چهار پر Gerald worthbedazo Hoi homedekor sakhtarcorona Lisa نمایندگی توزیع اینترنتی فیجت اسپینر در ایران | فیجت اسپینر دیجی Henry شمیم یاس