نتایج جستجو برای عبارت :

شریف در تلخ وشیرین

موانع ارائه دفاتر تجاری و مدت زمان قانونی نگهداری از آنموانع ارائه دفاتر تجاریدر صورتی که تحویل دفاتر تجاری به دادگاه علاوه بر امکان رسیدگی به مورد دعوی ، سبب فوت یا به خطر انداختن منفعت یا منفعت های دیگری می شود . یا اظهار علنی آن بر خلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوی یا بقیه باشد ( به موجب ماده ۲۱۱ قانون )آیین دادرسی ، رییس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه ازسمت او در حضور طرفین آنچه را که کافی و ردر خصوص مورد اختلاف ا

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

فیلم و سریال پایگاه اطلاعات به مردم صوت دروس حوزوی (صُدا) نور صنعت تجهیز تعمیر لوازم خانگی در تهران پارک سی، پارکینگ مکانیزه interior design services fspled همه چيز در باره شبکه و مخابرات مطالب اینترنتی