نتایج جستجو برای عبارت :

شریف در تلخ وشیرین

موانع ارائه دفاتر تجاری و مدت زمان قانونی نگهداری از آنموانع ارائه دفاتر تجاریدر صورتی که تحویل دفاتر تجاری به دادگاه علاوه بر امکان رسیدگی به مورد دعوی ، سبب فوت یا به خطر انداختن منفعت یا منفعت های دیگری می شود . یا اظهار علنی آن بر خلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوی یا بقیه باشد ( به موجب ماده ۲۱۱ قانون )آیین دادرسی ، رییس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه ازسمت او در حضور طرفین آنچه را که کافی و ردر خصوص مورد اختلاف ا

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

souqbag Christina مطالب اینترنتی Betadine مطالب اینترنتی سمینار ارتباطات (وبگاه هادی زمانی) آموزشگاه آرایشگری هنر آموزان ↩ یه پیج خاص و جالب ♀♀ یادی از شهید محمد مجتهدی yasesefid776
>