نتایج جستجو برای عبارت :

طرح درس علوم سوم درس 3 مواد اطراف ما

1.بحث دعا گل انداخته بود. هرکسی نظری میداد. یکی میگفت باید دلت صاف باشد، آن یکی می گفت مهم انرژی مثبت است. لیلا هم طبق معمول همیشه گفت: "من که اصلا به این چیزها اعتقادی ندارم. اصلا با عدالت خدا هم سازگار نیست که یکی دعا کند و نظر خدا عوض شود". از حرفش خنده ام گرفت. تا آن زمان دعا را در منافات با عدالت خدا ندیده بودم. آن هم برای خودش نگرشی بود. اینکه در عین باور به خدا به دعا کردن به این دلیل باور نداشته باشی.

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

javadebadi385 kahrobarpce hearderchotu !ایران گردی را با من تجربه کنید Mike استودیو مسعود امامی