نتایج جستجو برای عبارت :

عجین سه یون

دنیا همه تکرارِ همین است، ببینیدتاریخ در آینده عجين است، ببینیداندیشه گذارید سرِ طاعتِ بی فکرارباب شما کاخ نشین است، ببینیداسبی که شده رام، به امیّد رهاییدر آخور این می کده زین است، ببینیداین قصه سر آغاز بدی داشت، ندیدیدمعشوقه در این قصه حزین است، ببینید،از دوریِ عشاق جهان پند بگیریدچُون ماه که لیلای زمین است، ببینیدیکمرتبه بی اذن، در آغوش بگیریدجذابیت عشق در این است، ببینید"بی ترس برو ساده به قربان نگاهش"در مسلخ ما عشق همین است، ببینید

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

. دانلود رایگان tingsnowomar هنرهای تجسمی و گرافیکی اپلیکیشن خدمات منزل خدمت از ما Martin ویستا رایانه avatarchat vilivaro