نتایج جستجو برای عبارت :

عشق تجملاتی قسمت 9 دوبله فارسی

مردی بود انجیل میخواند و معنی انجیل را نمیفهمید . دخترکوچکش از او پرسید چه فایده ای دارد انجیل  میخوانی بدون اینکه معنی آن رابفهمی؟پدر گفت سبدی بگیر واز آب دریا پرکن وبرایم بیاور .دختر گفت : غیر ممکن است که آب درسبد باقی بماند.پدر گفت امتحان کن. دخترم.دختر سبدی که درآن زغال میگذاشتند گرفت ورفت بطرف دریا وامتحان کرد سبدرازیرآب زد وبه سرعت به طرف پدرش دوید ولی همه آبها از سبد ریخت وهیچ آبی در سبد باقی نماند. پس به پدرش گفت که هیچ فایده ای ند

آخرین جستجو ها

Sedrick kaiplicmasli مشاوره حقوقي - وکيل در مشهد - آسا وکيل lebadtiwor lichking Women-and-dentistry واردات و فروش سگ چاوچاو اصيل مطالب اینترنتی بسته بندی غذا، جعبه غذا و پک غذا در چاپ ماهنشان