نتایج جستجو برای عبارت :

عشق تجملاتی کی پخش میشود

گاهی گمان نمیکنی ولی خوب ميشود گاهی نميشود که نميشود که نميشود گاهی بساط عیش خودش جور ميشود گاهی دگر تهیه بدستور ميشود گه جور ميشود خود آن بی مقدمه گه با دو صد مقدمه ناجور ميشود گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است گاهی نگفته قرعه به نام تو ميشود گاهی گدای گدایی و بخت با تو یار نیست گاهی تمام شهر گدای تو ميشود گاهی برای خنده دلم تنگ ميشود گاهی دلم تراشه ای از سنگ ميشود گاهی تمام آبی این آسمان ما یکباره تیره گشته و بی رنگ ميشود گاهی نفس به تیزی شمشیر

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

Gretchen یرح جابر رج هایی از حال و روزگارم مطالب اینترنتی اتوکلاو دندانپزشکي twinnasina دفتر رسمی ثبت ازدواج 25 یزد parschatt گلبن یاس armchenabre