نتایج جستجو برای عبارت :

عطرعشق قسمت۸۲

یکی از مسائل متداول در حوزه ساخت و ساز
مروبط به انتقال بخشی از ملک به سازنده به عنوان تمام سهم مندرجدر قرارداد در مراحل بسیار ابتدایی پروژه و یا اعطای وکالت بدون حق عزل به منظور تملک تمام سهم از عرصه،به سازنده است که به هدف اطمینان بخشیدن به وی،مالک ملتزم می شود که یا به صورت یک جا و یا در طول دوره ساخت و تحویل،تمام سهم سازنده از عرصه را بنام طرف مقابل بزند.گرچه در مقابل ممکن است تضمیناتی مانند چک با مبالغ هنگفت به عنوان ضمانت اجرای عدم اتمام

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

leiasabzavari دک تک DeckTech reccomona Chris golbargieyas kharvana مطالب اینترنتی ويلا شمال دانلود پاورپوینت تربیت کودک