نتایج جستجو برای عبارت :

علوم هفتم در مورد سلول ها

معلم پای تخته نوشت یک با یک برابر استیکی از دانش آموز ها بلند شد و گفت: آقا اجازه یک با یک برابر نیست. معلم که بهش بر خورده بود گفت: بیا پای تخته ثابت کن یک با یک برابر نیست. اگه ثابت نکنی پیش بچه ها به فلک میبندمتدانش آموز با پای لرزون رفت پای تخته و گفت:آقا من هشت سالمه علی هم هشت سالشه شب وقتی پدر علی میاد خونه با علی بازی میکنه اما پدر من شبها هر شب من و کتک میزنهچرا علی بعد از اینکه از مدرسه میره خونه میره تو کوچه بازی میکنه اما من
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
آژانس مسافرتی قصران گشت gheychiimigerdborhydrolic sazehplus Peter Adam قصه شب عـطر ظهــور seo site Brian