نتایج جستجو برای عبارت :

علی یاگجی بیوگرافی

در بعضی از سازمان های ما بروکراسی کاغذبازی دیده میشود که این مورد به خودی خود عامل ایجاد فساد ،نیتی مردم ومراجعه کنندگان زیاد به سازمان های ما میشود وکاغذ های زیادی مصرف میشود .مدیران سازمان ها میتوانندبایک برنامه ریزی ومدیریت دقیق ودرست از سیستم شفاف سازی (اینترنت)استفاده کنند وراه را ساده تر وکوتاه تر کنند اینگونه هر فردی از منزل خود میتواند پیگیرکارهاویامطالبات اداری خود باشداین مورد نظر شخصی بنده بود ودر پایان تعریفی از بروکرا

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

لعنت به این سئو Julia sardar77 شهید مهرداد غلامی اموزشگاه ارايشگري fectglucinva باتری فروشی تهران باطری فروشی سیار تهران bilslearnsighmort adehdehol