نتایج جستجو برای عبارت :

عکس.و شماره.تلفن.دختران.در.کانال.أیدی.تلکرام.وانستاکرام.

 فالوینگ (Following) = لیست افرادی که شما دنبال میکنیدآنفالو (Unfollowing) = زدن روی دکمه آنفالو به معنای دنبال نکردن این پیجبلاک (Block) = اسپم = مسدود شدن موقتی یا دائمیفالو بک (Follow Back) = فالو دوطرفه یعنی هر دو نفر همدیگر را دنبال میکنندهشتگ (Haghtag) = به علامت # گفته میشود به منظور پیدا شدن در نتایج جستجو اینستاگرامبیو (Bio) =  متن معرفی هر پیج که در زیر عکس پروفایل قرارگرفته استپروفایل (Profile) = صفحه مشخصات کاربری که با علامت ادمک سمت راست پایین وجود داردعکس پ

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

شريانک آرمان شهرداری کرسف gtsepand راهنماي سفر و گردشگري سرزمین زیبایی cine2020 آغاز برتری ایرانیان در خاور kaytasanra