نتایج جستجو برای عبارت :

عینی فر به جز تو

زبان انتزاعی اشاره به کیفیات و اندیشه‌ها دارد.
زبان عيني حواس پنجگانه را به خود جلب می‌کند. اگر یک واژه عيني باشد شما در می‌یابید که کدام یک از حواس برای فهم آن بکار گرفته شده است. یعنی در می‌یابید که در حین بکارگیری این واژه کدامین یک از حواس پنجگانۀ بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی و بساوایی دخیل است. این شکل از بکارگیریِ واژه‌ها و عبارات برای خواننده مفیدتر است، چون در آن مفاهیم به شکلی زنده‌تر و روشن‌تر عرضه می‌شوند؛ اما به هر رو، در مو

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

licforpint tavoosr Employment and Criminal lawyer 18412489 رج هایی از حال و روزگارم zeulookpocong زندگی رویایی نرف هیبانا باغ وحش دبی ( Dubai Zoo )