نتایج جستجو برای عبارت :

غلامحسین فهیم زاد

ملت ایران به درجه ای ازخردورزی وانتخاب معقولانه رسیده استکه بایدبه این شعورملی صدآفرین گفت.بااینکه مدتی است زیررگبارتهمت وافتراو.دولت منتخبشان بعلاوه وعده های پوچ وعوامفریبانه ازجانب عده ای که :هنوزخیال می کنندمردم ایران عوام وساده هستند نیزقرارداشته اند.امادر روز29اردیبهشت بارای ونظرخودنشان دادندکه بسیارعاقل وفهيم هستندوفریب نمی خورند این آگاهی ملی البته درسی به عوامفریبان استاگرآنرافرابگیرند.درودبه این ملت فهيم واحسنت به این ه

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

پنجره واحد تجارت فرامرزی منتظر آفتاب تاسيسات اکابن شرکت نونگار پردازش حَضرَتِ آب صلی الله علیک یا فاطمة الزهرا سلام الله علیها varzeshiia Manish باسکول ، لودسل ، ویفیدر بلت فیدر bahramnaseri1
>