نتایج جستجو برای عبارت :

فقط فقط وجود پاک تو

✅سوالات درسهایی از قرآن 98 تاریخ 2 آبان
 
1- کدام راه برای خداشناسی، آسان‌تر و اطمینان‌آورتر است؟
1) از وجود خود به وجود خدا✅
2) از وجود جهان به وجود خدا
3) از وجود خدا به وجود خود
2- در کدام مورد، راهی برای مشاهده نداریم و از طریق آثار به وجود آن پی می‌بریم؟
1) جاذبه زمین
2) درد و بیماری
3) هر دو مورد✅
3- کدام مسئولیت تربیتی است که تا پایان عمر ادامه دارد و بازنشستگی ندارد؟
1) معلّمی
2) مادری✅
3) مربی تربیتی
4- آیه 17 سوره غاشیه، به کدام یک از نشانه‌های خ

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

Drexel اخبار از همه جا - مدیریت - بازار - فروش - تبلیغات سوالات استخدامی تامین اجتماعی ا کارشناس پرستاری ا بهیار ا بهدار nikoosefatdaroo301 و این منم زنی تنها در انتظار معجزه ای سبز . . . سرطان adfursecon الیاسون اشتراک گذاري مطالب pichakrayaneh