نتایج جستجو برای عبارت :

فیلمسوپرایرانیچهدادنپردرد

 آمد شب میلاد علی شمس خراسان فرزند نبی ،رهبردین،حامی قرآن ده مژده که امشب شده عالم همه گلشن زاین شمس ضحا کشور ایمان شده روشن ای نور خداوند تبارک به تو احسن کز مقدم تو گشته فزون رونق ایران شددر شب میلادی آن سید ورهبر از سجده به شکرانه حق موسی جعفر اندر بر معبود بدی او بزمین سر زاین نعمت والا گهر خالق سبحان شمسی که ازاو می نگرم نور خدا را اندر طلبش گردش این ارض وسمارا هرزنده دلی برده سویش دست دعا را اوحجت حق است ومدکار ضعیفان خرم به جنان فاطمه
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
پرستوی مهاجر فلزیاب صنعتی ایران سوزستان خدمات دارالترجمه eneagram-tip آوای دل از شـهر امام مهربانی ها : مشهد مقدّس lylewinnsar باغ سپیدار