نتایج جستجو برای عبارت :

فیلمکارتونی

آفرین بر او که فرمان داد این پیغام راآن جهان‏داری که دنیا را به حکمت آفریدساقیا با یاد آن دل‏دار حکمت ‏آفرینهم ازاو میخواه تاشاید بیارند از بهشتهر کجا را در نظر آریم نعمت‏های اوستگر توانی ساقیا آیات او را برشمارراد» را با لطف او یاد آر تا آرد به یاد  تا نیاریم از پی آزار مردم گام رااو که فرمان داد صبح و انتظام شام رااینک اندر بزم  ما   در گردش  آور جام راحوریان در بزم ما آری می گل‏ فام راوای اگر نادیده گیریم این همه انعام رادور کن از فکر
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
گزارش کتاب تاریخ آسان تکس nisracomhui ماشین آلات سبک راه سازی مدرسه, خانه دوم هر دانش آموز Matt Soroush Dadashi Official Website alirezaei بازاریابی و تحقیقات بازار