نتایج جستجو برای عبارت :

فیلم چندنفره

درون فکنی درون فکنی حالتی است که شخص خوبیها و موفقیت های دیگران را به خود نسبت داده یا آنها را از خود می داند. حالت فردی که مدام دم از این می زند که فلانی را من به اینحا رساندم ،فلان کس هر چه دارد از من دارد واگر من نبودم او هرگز به این موقعیت ها و موفقیت ها نمی رسید، نمونه ایی از درون فکنی هستند .همانندسازی در این مکانیسم شخص ناآگاهانه خود را درقالب فرد دیگری قرار می دهدیا خود را با او یکی احساس می کند. اهمیت این مکانیسم در رشد من و من برتر یسیا
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
kashmaremroz tabligharzan بازاریابی اجتماعی خیریه از منظر دینی به عشق یاس 133 من و قلم سوالات عملی برق ساختمان درجه 2 کوی کاج شیراز مطالب اینترنتی