نتایج جستجو برای عبارت :

فیلم گلپری قدیر ی

با جمله "پاشو برو يه دوش بگير، همه رو بريز توو چاهک بره پي کارش" از طرف دخترک بيخيال و محکم درون مان راهي حمام شده بوديم.کمي بعد دوش، مبهوت به چشم ها و غده هاي اشکي ام زل زده بود.کاشي ها مچاله شده بودند؛ و چاهک غم هاي قورت داده اش را بالا آورده بود و با من، هاي هاي ميگريست.

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

علمی کتاب راهنمای اصول حسابداری 3 مهر شادمانی گلها قاصدک بهاري میهن کتاب tuganaper گل شبدر Molly مطالب اینترنتی