نتایج جستجو برای عبارت :

قسمت ۸۳سریال گودال

احتراما" به استخضار متقاضیان عزیز می رساند که موسسه :
1. در تاریخ 96/11/21 در اداره ثبت شرکتها با نام موسسه (معادلسازی علم و فن دانشوران نیکان) به ثبت رسید.
2. در تاریخ 97/06/11 در اداره ثبت شرکتها توسط صورت جلسه اعضاء هیئت مدیره موسسه بنام (پردیس بین المللی علم و فن دانشوران نیکان) تغییر یافت.
3. در تاریخ 97/07/19 در اداره ثبت علامت و مالکیت معنوی تحت عنوان (پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران) به ثبت رسید.
لذا این موسسه به هیچ عنوان با هیچ یک از پردیس های دانشگا

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

سردار شهید محمدعلی قدمیاری مطالب اینترنتی مشاوره تجهیزات پزشکی و زیبایی آسِمـــــان می‌نویســـد... دهکده دانش انجام پایان نامه 09359793534 فروشگاه اينترنتي نوشته های یک پسر تنها Jennifer دست گذاشتن روی لبه‌ها