نتایج جستجو برای عبارت :

قویترین دارو موجود برای شدن خانم ها

خانم حسنی (همان حسنی مکتوب که به مکتب هم نمی‌رفت که البته این‌جا، من باشم) بعد از یک سال و دیرتر از اکثر دوستان و هم‌کلاسی‌هایش، به کلاس رانندگی می‌رود.او نمی‌دانست که راندن خوش می‌گذرد، وگرنه زودتر اقدام می‌کرد.خانم حسنی و مربیش، خانم. گ -که خانم قدری هم بود- در همان دو روز اول در خیابان متلک‌های زیادی شنیدند، آنقدری که خانم حسنی ترجیح داد به‌جای شمردن آن‌ها، بر رانندگی خود تمرکز کند. خانم حسنی با خودش فکر کرد که دلش براي متلک‌اندازند

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

مطالب اینترنتی عمران.سازه.حالت حدی شرکت تبلیغاتی ماکان mrpackage اقتصاد ایرانی ahangeiranii آپشن خودرو [عزلت نشین کوی دوست] soccercenter shadizohrevandi