نتایج جستجو برای عبارت :

مانگا های یائوی

((طالع بد))
چندیست,,خیال می كنم كه نیست،،دربتن من،،نهال جوانیم،،گویی كه من،، به هوای عروسكی،،دارم رها میكنم ،،این جسم فانییم،،روحم همیشه تا ته یك كوچه میزند،،هردم خیال پرسه باروح عروسكم،،اما همین كه تا سر ان كوچه می رسیم،،،جمع ده و سه می شود،،آن طالع بدم،، هرشب دوباره می روم،،تا امتحان كنم،،با ضرب وجمع و منفی و تقسیم حال من،،باز هم نشد،،و رها می كند چه زود،،دست خیال مرا،،دست عروسكم،،مثل پرندای اسیر،،دركنج یك قفس،،خود را به اب و اتش و محرا

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

اتوبار و باربری تهران Travis فقط انگليسي دوستان bracsiobati Veronica warczantiagres موسسه سینمایی فیلمنامه نویسان جوان