نتایج جستجو برای عبارت :

متن اهنگ بوایر شاهین

اخیرا برخی از سرفصل های منتشر شده در اخبار مرتبط به شدت مرا تعجب زده کرده است: در نامه های ناخوانده تازه کشف شده آبراهام لینکلن از سال های 60 به بعد رد خشونت و عصبیت دیده می شود. عجیب نیست اگر این ترسی که در نامه های لینکلن احساس می شود را به سخنرانی عمومی نسبت دهیم؛ ترسی که با فن بیان لینکلن به خوبی مهار می شده است. با نگاه به نظریه تکامل داروین و شناخت ریشه های ترس در سخنرانی غلبه بر ترس خیلی راحت تر می توان بر ترس از صحبت کردن در جمع پی

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

غزالیات مطالب اینترنتی مدیریت نوین پروفسور حمید پورسلیمانی پاریزی Reproductive Care باروری وناباروری تیم الماس های فوراور The سئو اشتباهی pazhooheshb