نتایج جستجو برای عبارت :

متن مورد نظر خود را جهت جستجو اینجا بنویسید.

فرمود: "من شش چیز را در شش چیز قرار دادم و مردم در چیز دیگری جستجو می کنند." 1. آسایش را در بهشت قرار دادم و مردم در دنیا جستجو می کنند. 2. علم را در گرسنگی قرار دادم و مردم در سیری جستجو می کنند. 3. عزت را در بیداری شب قرار دادم ولی مردم در دربار جستجو می کنند. 4. بزرگی را در تواضع قرار دادم ولی مردم در تکبر جستجو می کنند. 5. ا ستجابت دعا را در لقمه حلال قرار دادم و مردم د ر سر و صدا جستجو می کنند.
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
سفر به جاهای دیدنی ایران Jennifer بزرگترین سایت دعانویسی اسلامی توسط استاد بزرگ ابو داوود الحنین جغرافیای محمد حسین احسانی اینترنت رایگان lolracodi Samantha ارتفاع نوردان ايران