نتایج جستجو برای عبارت :

مردی مثل تو

مردي دارم  که با عشقی خاص و پاک نگاهم میکندمردي دارم   که بی هوس مرا به آغوش میکشد و میبوسدمن ، مردي دارم که جنسش از انسانها جداست ، انگار تکه ای از آسمان استدستم را با عشق میگیردسرم را با عشق میبوسدو تمام وجودم را با عشق در اغوش میكشد .من ، در بین این هوس های پوچ و تو خالی ، مردي را سراغ دارم که مرا فقط بخاطر وجود خودم میخواهدهمسرم  .قهرمانِ زندگی ام همان مرد است .  تنها قهرمانِ دلم ،بهروز عزیزتراز جانم بی نهایت دوستت دارم ❤️  یازدهمین م

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

نیاکو تین کلاینت مینی پیسی زیرو کلاینت فایروال سیسکو Dream big یک وبسایت برای یک ملت گلچین عکس بازیگران hanracurleapf آشپزخونه tighrerybelf جگونه یک مدرسه شاد داشته باشیم ؟ کـــــادح