نتایج جستجو برای عبارت :

مطالب درباره لیدی باگ

اپی‌گلوتیت‌ عبارت‌ است‌ از یك‌ عفونت‌ ناگهانی‌ و تهدیدكننده‌ زندگی‌ دركودكان‌ كه‌ در اپی‌گلوت‌ روی‌
می‌دهد. اپی‌گلوت‌ یك‌ صفحه‌ بافتی‌ كوچك‌ در عقب‌ گلو است‌ كه‌ از ورودی‌ نای‌ مراقبت‌ به‌ عمل‌
می‌آورد. اپی‌گلوتیت‌ مسری‌ است‌ و اغلب‌ با خروسك‌ (كروپ‌) كه‌ خطر كمتری‌ دارد اشتباه‌ می‌شود.
توجه‌ داشته‌ باشید كه‌ تورم‌ اپی‌گلوت‌ ممكن&z

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

بیایدمدرسه ای شاد و بانشاط ودلپذیربسازیم afzir ریمینیو آنلاین nopholztogdo serpuchafo smenenevbe قوای عمومی درمان زخم بستر، درمان زخم عفوني و درمان زخم سوختگي پارساطب