نتایج جستجو برای عبارت :

مهارت های زندگی

دانش_افزاییسازمان بهداشت جهانی مهارت هاي دهگانه ای را معرفی کرده است که هر کس باید این توانایی ها را برای داشتن زندگي فردی و اجتماعی موفق کسب کند: 1- مهارت خودآگاهی 2- مهارت همدلی 3- مهارت روابط بین فردی 4- مهارت ارتباط موثر5- مهارت مقابله با استرس 6- مهارت مدیریت هیجان7- مهارت حل مسئله 8- مهارتت تصمیم گیری9- مهارت تفکر خلاق10- مهارت تفکر نقادانه 

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

Larry wieqanlongflum GOD IS LOVE ersfardisfast naziba lifenumberone Shahriar Hanife شرکت ساختمانی آریاجم هامون آيناز چت|گلشن چت|اينازچت گلشن frektaltesib