نتایج جستجو برای عبارت :

مهرزاد نوازنده دختر شیرازی جونم دختر شیرازی

zwj; ((شرح گواه))
افتادم از نگاه تو، ای قرص ماه من ای روشنای دیده ،چشم سیاه من گاهی برای حافظ، چشمان مست توخطی كشیده می شود، ان سوی اه من میترسم از دلم ،كه مبادا روزی علیه توخواهان كودتا شود، هردم سپاه من یك شهرارتش نازی ،ان سوی چشم تودارد نشانه می رود، ثقل نگاه منان تیرجامگان به دوش، در پشت پلك تودارند كجا می برند، عمر تباه من ؟پیری كشید سر به پا،خود را به پیكرم انجا كه باورم نداد، دیگر پناه من ای كفر تنید بر سر ایمان من ، چرا ؟ با شك كنایه میزنی ،
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
یک انسان، یک حیوان دوربین نیکون ارزانی عباس سلیمی لدار hardrecrypu خرید ویلا در نوشهر ecalstifum xhortan سفیر تی وی / SAFIRTV.BLOG.IR senrarytsi