نتایج جستجو برای عبارت :

میدونی کارای توکرده کمروم خم

حسین من .ای امام حسین عزیزم دراین شب تاریک ودیجور درتنهایی خود رو بسمت وسوی توکرده ام اقا دلبسته غمت شده ام ولی یاورتونیستم اقاجان کاش دستهایت آن دستهای ارغوانی را به سمت من دراز میکردی .ومن دستپاچه می امدم وبر سبزی ستاره بار دستهایت بوسه میزدم .امام حسین عزیزم خیلی دلتنگ وسه رویم .خیلی سختیها مرادر آسیاب سنگی خود هضم وله نمونده اند ولی من بیکس وغریب ،چشم به عنایت تودوختم .تویی که همه چیز را در روز عاشورا بقول شاعرت ؛بذل وبخشش نمودی حت

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

David stepganunsio شورای دانش آموزی دبیرستان نمونه دولتی بحرالعلوم فارسان خرید و فروش و ارائه انواع یو پی اس apc دکتر موسی نجفی شهرستان خدابنده 22101921 حفاظ باغ دانلود مقاله backlinkmizz دلنا