نتایج جستجو برای عبارت :

میدونی کرده کارای تو کمرمو خم از ارشاد

کاربرد بوتاکس در زیبایی و جوانسازی
سم بوتولینوم (Botulinum toxin) که در ایران با اسمبوتاکسشناخته می شود دارای کاربردهای مختلفی است که یکی از آن ها کاربردهای زیبایی و جوانسازی می باشد. بوتاکس که از سم باکتری کلستریدیوم بوتولینوم به دست می آید از سال 1989 به منظور درمانی مورد استفاده قرار گرفته است اما از سال 2002 با هدف زیبایی نیز کاربرد داشته است.
تزریق بوتاکس چگونه صورت می گیرد؟
تزریق بوتاکسبا سوزن بسیار کوچکی مانند سوزن طب سوزنی به محل مورد نظر معمو

آخرین جستجو ها

هـ دو چشم:) دنیای راز دار Ashley فینالیست ها خوشمزه ترین مزه ها yastech سینماهای تهران و قیمت بلیت در آنها دیتا گیگ ، دانلود تحقیق 1stclasstrainticketprices