نتایج جستجو برای عبارت :

میدونی کرده کارای تو کمرمگ خم

  ضمایر مفعولی در زبان ایتالیایی در گرامر زبان ایتالیایی ضمایر مفعولی جهت عدم تکرار مفعول جمله جایگزین اسم مفعول می شوند این ضمایر به دو دسته ضمایر مفعولی مستقیم تاکیدی و ضمایر مفعولی مستقیم غیر تاکیدی تقسیم می شود در دسته اول تاکید بر مفعول جمله می باشد برای مثال chiamano te  تو را صدا می زنند ( تاکید روی مفعول)ti chiamano  صدات می کنند ( تاکید رو ی فعل) حرکت صدا زدن مورد نظر گوینده است.ضمایر مفعولی غیر مستقیم PRONOMI INDIRETTIضمایر مفعول

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

nostsandworno rezafathabadi necicbootsto sigmarayanetik حوزه علمیه جاجرم فنی دنیای انیمه ای و ابر قهرمانی من Roderick CARS_IR روناس طرح