نتایج جستجو برای عبارت :

میمیری نگی دختر

استاد
رائفی پور:
 سردار سلیمانی نماد غرور ملی ما بود
امریکا درب مذاکره
با ایران را برای همیشه بست
خون پاک او و ‎ابو مهدی المهندس برای دو ملت وحدت آفرین است و به
شجره طیبه مقاومت جانی دوباره می دهد
انتقام سختی در پیش
است هم از [دولت] امریکا و هم یارانش
پس از این هیچ کدام
در خاورمیانه امنیت نخواهند داشت
 General
Soleimani was the symbol of our national honor
America shut the
door of negotiation with Iran forever
His and Abu Mahdi
alMuhandis’s pure blood brings unity for two nations and irrigates the tree of
resistance
A severe revenge is
comin

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

شرکت خدماتی منزل Robert mmoonesi مطالب گوناگون My happy school ranginkamang رئوف ایی iran interface نمایندگی فروش خدمات تعمیر کولر گازی اسپلیت در شیراز - عظیمی سُرنا ...