نتایج جستجو برای عبارت :

همه یاران به سر راه تو بودیم ولی

ما محکوم، و مُرده بوديم! ما در نافرمانی های خود مُرده بوديم!اما اکنون با مسیح زنده هستیم.( افسسیان 2 :3 تا 5 )  ما نیز همگی مانند آنها بوديم. طرز زندگی ما، نشان دهندهٔ ذات ناپاک ما بود. ما اسیر هوسها و افكار كثیف خود بوديم و دست به هر كار زشتی می‌زدیم. ما با همین طبیعت سركش به دنیا آمدیم و درست مانند دیگران، زیر خشم و غضب خدا بوديم. اما خدا كه لطف و رحمتش بیش از حد تصور ماست، ما را آنقدر دوست داشت كه به ما عمر دوباره داد؛ زیرا ما به سبب گناهانمان، ر
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
kian2137 Rachel تصویر دل narvanplusw Shannon windowsdl يونيت دندانپزشکي