نتایج جستجو برای عبارت :

ي سوپري سوپر

بشنو از چادر که در توصیف زن
تار و پودش با تو می گوید سخن
تار و پودم را شرافت تافته
تا شرافت را به عصمت بافته
در کلاس حفظ تقوا و شرف
دختران درند و چادر چون صدف
بهترین سرمایه زن چادر است
ز آنکه زن را زینت زن چادر است
چادر از بهر ن اامی است
بهر زن بی چادری نا کامی است
حفظ چادر سرای اقتدار
دختران را هست تاج اقتخار
حفظ چادر حفظ دین و مذهب است
شیوه زهرا و درس زینب است
حفظ چادر حفظ ناموس هاست
پاسدار حلیه جاسوس هاست
حفظ چادر سد فحشا می شود
رو سفیدی نز
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
Michele's notes پمپ آب | ليست قيمت انواع پمپ | راهنماي انتخاب پمپ rioblacjuncsound Roy intel98 نیلوفرانه دیزل ژنراتور salemziba کتراک روزنه