نتایج جستجو برای عبارت :

پارت دوم رمان بهشت کلوچه ای من

ناراحت هستید اما نمی توانید ناراحتی خود را ابراز کنید از خوشحالی دارید بال در می آورید اما خودتان را  که می کشید تنها یک لبخند می زنید از اين برنامه خوش تان آمده اما توان اين که نظرتان را درباره اش بگویید ندارید از رفتارهاي همکارتان خسته شده ايد و از کارش رضايت ندارید، اما هنوز نتوانسته ايد آن را بگویید!! اين رفتارهايی که شما از خودتان نشان می دهید یعنی شما توان ابراز وجود و رفتار قاطعانه را ندارید براي همین همیشه شما می مانید و چیزهايی که دو

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

بلاگی از آنِ خود tersplacduper شرکت نرم افزاری دلتاگروپ sds21a سرگرمی ها بوبَک zeendegi