نتایج جستجو برای عبارت :

پاسخ‏ ‏درسهایی‏ ‏از‏ ‏قران‏ ‏۹۸۸۲‏ ‏

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی از قران مهر98
 
-1 ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺍﻩ ﺯﻧﺪ، ﺪﺍﻡ ﺭﺍﻩ ﺮﻓﺘﺎﺭ ﺧﻄﺎ ﻭ ﺸﻤﺎﻧ ﺍﺳﺖ؟
1 ) ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩ
2 ) ﺭﺍﻩ ﺩﺮﺍﻥ
3 ) ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ
-2 ﺑﺖﺮﺳﺘﺎﻥ، ﺑﺮﺍ ﺗﻮﺟﻪ ﺎﺭ ﺧﻮﺩ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻪ ﺴﺎﻧ ﻣُﻨﺘﺴﺐ ﻣﺮﺩﻧﺪ؟
1 ) ﻧﺎﺎﻥ
2 ) ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ
3 ) ﺣﺎﻤﺎﻥ
-3 ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺣﺎﻤﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺪﺍﻡ ﺭﺍﻩ ﻣﻌﻘﻮﻝﺗﺮ ﺍﺳﺖ؟
1 ) ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻮﺭﻭﺛ
2 ) ﺭﺃ ﺍﺜﺮﺖ
3 ) ﻧﻈﺮ ﺍﻗﻠﺖ
-4 ﺁﻪ 119 ﺳﻮﺭﻩ ﺗﻮﺑﻪ، ﺩﻭﺳﺘ ﺑﺎ ﻪ ﺴﺎﻧ
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
Jeanne دنیای مد و لباس Jimmie Eric همه زندگیم kiamsnag6 عمران بتن صانع