نتایج جستجو برای عبارت :

پس تو هم راز مرا درسینه دار

گاوها   خرمن ِ   ماه ِ    آسمان       کوبیدندروبهان   در    چمنِ   ستاره ها    رقصیدندگل که درسينه دلی داشت به ناچارگریستبلبلان   پشت ِ   نقاب ِ   میله ها     لرزیدندگرگ ِ  دانا    هوس ِبره   پرید    از    یادشبره ها     نقل   و   نباتِ    سالها   پاشیدندپریان   عید   گرفته   جامه ها   تن   کردندتاجها     ناله کنان    در  برشان    خوابیدندچلچراغان همه یِ   لانه یِ گنجشکان      شدجوجه ها   از   تهِ دل مست و رها خندیدنداز قضا هر  چه   از ا
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
بلاگ ابر پاییزی pahneyetdarya hadelonglea مثل دال parsethylen کیک کشمشى ات را قورت بده! James ترجمه رسمي از هر دری یک سخن