نتایج جستجو برای عبارت :

پس تو هم راز مرا درسینه دار

گاوها   خرمن ِ   ماه ِ    آسمان       کوبیدندروبهان   در    چمنِ   ستاره ها    رقصیدندگل که درسينه دلی داشت به ناچارگریستبلبلان   پشت ِ   نقاب ِ   میله ها     لرزیدندگرگ ِ  دانا    هوس ِبره   پرید    از    یادشبره ها     نقل   و   نباتِ    سالها   پاشیدندپریان   عید   گرفته   جامه ها   تن   کردندتاجها     ناله کنان    در  برشان    خوابیدندچلچراغان همه یِ   لانه یِ گنجشکان      شدجوجه ها   از   تهِ دل مست و رها خندیدنداز قضا هر  چه   از ا

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

نوستالژی ایام تک سایت آموزشات کامل و حرفه ای Sketchware wanringtesco iscomkavi صوت الجواد دانلود کتاب پرستاری کودکان ونگ دهستان بوئینگ مقالات به روز و مفید طراحی سایت / بهینه سازی سایت / تبلیغات گوگل