نتایج جستجو برای عبارت :

پی دی اف خوان جواب های نگارش ششم

شکل گیری رسوب یا رسوب گذاری به عنوان معمول ترین مساله بهره برداری در سیستم تقطیری مطرح است. هنگامی که آب خالص از آب شور ( دریا ) بخار می شود، میزان نمک هاي با قابلیت انحلال ناچیز افزایش می یابند که در نتیجه آن به صورت رسوب سخت بر سطوح انتقال حرارت ته نشین می شوند. حضور رسوبات به کاهش اجتناب ناپذیر میزان راندمان و سطح کارایی سیستم منجر می گردد.
ادامه مقاله را در تشکیل رسوب و پاکسازی آن در سیستم هاي تقطیر آب بخوانید.

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

18858460 vistarayanehf adnuipsathgio آهنگ های جدید مطالب اینترنتی maafreedcesmai دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم رسائل odbarmortlod mojedaryablu