نتایج جستجو برای عبارت :

گودال قسمت۲۸

انواع تومور مغزی ودرمان آن
 
تومورهای مغزی به دو دسته ی خوش خیم و بدخیم دسته بندی می شوند. منظور از تومور های خوش خیم، تومور هایی هستند که اغلب به آهستگی رشد می کنند، شواهد سلولی بدخیم در تشخیص توسط پاتولوژیست ها وجود ندارد و اغلب بهبودی کامل با جراحی  تومور و سایر روش های دیگر مانند رادیوتراپی و شیمی درمانی حاصل می شود. بنابراین اگر مراحل درمان به درستی انجام شود امکان برگشت این نوع از تومورها کم است و کشنده نیستند.تومور های بدخیم مغزی هم

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

مطالب اینترنتی کهربا آقای گرافیک خرق عادت پهلوان بی مزار شهید ابراهیم هادی یادداشتهای خانوادگی مسجد علی بن ابیطالب albrokeloc اطلاعات عمومی ویکی فرشته دفتر تخصصی ترجمه زبان گرجی