نتایج جستجو برای عبارت :

گچبری پیش ساخته هاشم اذر

کاش می شد خنده را تدریس کردکارگاه خوشدلی تاًسیس کردکاش می شد عشق را تعلیم دادناامیدان را امید و بیم دادشاد بود و شادمانی را ستودبا نشاط دیگران ، دلشاد بودکاش می شد دشمنی را سر بریددوستی را مثل شربت سر کشیددشمن بی رحمی و اجحاف بوددوستدار نیکی و انصاف بودکاش می شد پشت پا زد بر غروردور شد از خود پسندی، دور دوربا صفا و یکدل و آزاده بودمثل شبنم بی ریا و ساده بوداز دو رنگی و ریا پرهیز کردکینه را در سینه حلق آویز کردکاش می شد ساده و آزاد زیستدر جهانی

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

چپاول آبی گرام Agora مجله سلامت Cordario پرواز تا عشق تفریح و سرگرمی مطالب اینترنتی طراحی سایت ، سئو ،تبلیغات در گوگل چهاردیوارى