نتایج جستجو برای عبارت :

ﻧﮕﺎﺭﺵ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺩﺭﺱ ﺩﻭﻡ ﺷﻌﺮ ﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﻋﺸﻖ ﺷﻮﺭﯼ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﺩ ﻣﺎ ﻧﻬﺎﺩ

گفتی مرا که چونی در روی ما نظر کنگفتی خوشی تو بی ما زین طعنه‌ ها گذر کنگفتی مرا به خنده خوش باد روزگارتکس بی‌تو خوش نباشد، رو قصه دگر کنگفتی ملول گشتم از عشق چند گوییآن کس که نیست عاشق گو قصه مختصر کندر آتشم، در آبم، چون محرمی‌ نیابمکنجی روم که یا رب، این تیغ را سپر کنگستاخمان تو کردی، گفتی تو روز اولحاجت بخواه از ما وز درد ما خبر کنگفتی شدم پریشان، از مفلسی یارانبگشا دو لب جهان را پردر و پرگهر کنگفتی کمر به خدمت، بربند تو به حرمتبگشا دو

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

پایتونی ها علمی و دانشگاهی همیار کنکور فروشگاه عینک آفتابی ریبن من | گارانتی عدم رضایت 10 روزه Rita پرسه روزمرگی های یک پسر بچه ۳۱ ساله Monica دشمن شناسي