نتایج جستجو برای عبارت :

.اهنگ باریکلا راغب

متن آهنگ دلبری راغبماه بانو جان جان جان بانو جان جان با چشمانت کن جادو جان جانماه بانو جان جان جان بانو جان جان با چشمانت کن جادو جان جانصیاد دلت هستم تنها به تو دل بستم تردید نکن بانو من مال خودت هستممن مال خودت هستم …دلبری میکنی از دل ما عاشقم کرده ای با یک نگاه من در آرامشم با تو هر جاآتش افکنده ای در دل ما باريکلا …دلبری میکنی از دل ما عاشقم کرده ای با یک نگاه من در آرامشم با تو هر جاآتش افکنده ای در دل ما باريکلا باريکلا …همزاد دل

آخرین جستجو ها

مطالب اینترنتی انرژی پلاس برای همه افرادی که بی حالن یا حوصله ندارن... لبخندک معرفی وب سایت ریاضی یک سر گرمی است Social Merdia marketing chakavakfl آرزوي کوچک چاپ بنر فوري آوای دانش